fitxa de l'element

Estudi de la fotosíntesi amb discs d’espinacs

Crèdits

Silvia Lope, adaptada de Brad Williamson’s Leaf Disk Lab (http://www.elbiology.com/labtools/Leafdisk.html)
Autoria
Silvia Lope, adaptada de Brad Williamson’s Leaf Disk Lab (http://www.elbiology.com/labtools/Leafdisk.html)
Silvia Lope
Catalogació

Data

17 de juny de 2015

BIO [1]

BTX.2 [1]

Experimentació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Al llarg del 2015 es commemora l’Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies Basades en la Llum, proclamat per les Nacions Unides. No podem desaprofitar l'ocasió per relacionar la llum amb la fotosíntesi, un procés d’enorme importància per a la vida.
Es presenta un procediment senzill per a l’estudi experimental de la fotosíntesi. La tasca de l’alumnat consistirà, en primer lloc, ser capaç de descriure què i per què es fa en cadascuna de les diferents operacions proposades i, posteriorment, utilitzar el mateix procediment per a dissenyar i realitzar una experiència per estudiar com influeix una variable determinada en el procés fotosintètic.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
621

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat