fitxa de l'element

Short Oral Activities in Class
You're more posh than me from Prosilac Moscas at flickr

Crèdits

Anna Navarro, Salut Llonch i Xoán Carlos Díaz
Autoria
Anna Navarro, Salut Llonch i Xoán Carlos Díaz
Joe Planas
Catalogació

Data

3 de juliol de 2015

ÀMBI [2] ANG [2]

GRADU [2] LLENG [2]

Comunicació oral Eines TIC Exercitació lingüística

Resum

L’objectiu principal d’aquest projecte és utilitzar diferents eines i recursos per crear activitats orals curtes a l’aula que fomentin l’ús de la llengua anglesa parlada.

Tradicionalment, les classes d’anglès, i d’altres llengües en general, estaven basades en la memorització de la gramàtica i el vocabulari i s’oblivaden les altres dimensions.

En aquest projecte la idea és incloure aquestes activitats a l’inici i al final de cada sessió/classe per refrescar i posar en pràctica els continguts de cada unitat o lliçó.

Si fem servir aquesta metodologia els aprenents adults se sentiran cada cop més segurs a l’hora de parlar i milloraran la seva competència d’expressió oral en anglès.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
222