fitxa de l'element

Socialising
Home life by Alex Harries at flickr

Crèdits

Berta Villaescusa Gabaldón, Àlex Bonany Capdeferro i Pilar Casado Arrufat.
Autoria
Berta Villaescusa Gabaldón, Àlex Bonany Capdeferro i Pilar Casado Arrufat.
Joe Planas
Catalogació

Data

3 de juliol de 2015

ÀMBI [4] ANG [3]

CURSE [1] GRADU [3] LLENG [3]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Exercitació lingüística Treball en context

Resum

L’objectiu principal d’aquesta seqüència didàctica és crear una sèrie d’activitats enfocades a treballar el vocabulari i la gramàtica bàsics dins de contextos significatius, tenint en compte les intel•ligències múltiples, en els ensenyaments d’educació d’adults (GESO nivell 1, CAM o Anglès nivell 1).

El projecte pretén en tot moment que els aprenents interactuïn utilitzant els diversos mitjans posats a la seva disposició per part del professor/a. El paper de l’estudiant es desdobla en quatre: el que parla, el que escolta, el que escriu i el que llegeix. Per tant, s’integren les quatre destreses lingüístiques.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
229