fitxa de l'element

L'evolució del cervell humà
Recreació del cervell de l'Homo Habilis feta per alumnes de l'escola Consol Ferré d'Amposta.

Crèdits

Guillem Riba
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

MEDI [2] MAT [1] ART [1]

EP.CM [4]

Experimentació Maquetes i construccions Material manipulable

Resum

Aquesta activitat busca que l'alumnat entengui la relació entre capacitat cranial i estils de vida dels diferents homínids al llarg de l'evolució.

Repartim a l'alumnat imatges de diferents homínids on hi ha les dades de les diferents capacitats cranials d'aquests. Llavors se'ls proposa que cada grup reprodueixi el cervell d'un dels homínids respectant al màxim el volum i morfologia real. Un cop recreats els cervells l'alumnat realitzarà petits curtmetratges per narrar la vida de cada homínid, treballant en equip buscaran informació per Internet sobre els estils de vida del grup d'homínids assignat. Després cada equip elaborarà un guió i finalment enregistraran i editaran el curt, curt que serà exposat junt amb el cervell corresponent.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
460