fitxa de l'element

Què és un arxiu?
Nena observant un àlbum familiar. Morguefile. Charmaine725.

Crèdits

Pilar Reverté Vidal
Autoria
Pilar Reverté Vidal
Gala Canle Martínez
Catalogació

Data

8 de setembre de 2015

COM [1] UMA [1] ENT [1]

EI.3-6 [3]

Comunicació oral Gestió d'informació Raonament i argumentació

Resum

Activitat que es realitza a partir de l’observació de l’entorn més proper de l’alumne per tal que identifiqui els documents que testimonien les activitats de les persones (document com a font).

El guió de l'activitat permet al mestre/a la mestra realitzar una activitat guiada mitjançant les orientacions didàctiques i les imatges de suport. L'objectiu és iniciar l'alumnat en el coneixement de les funcions dels arxius i en la valoració del patrimoni documental.

És recomana iniciar l’activitat amb una reflexió conjunta sobre les coses que són de tots, per tal d’introduir-los en el concepte del patrimoni natural i cultural, molt important per fonamentar la cohesió social i la formació dels nens i nenes com a ciutadans.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
196

Materials de l'element