fitxa de l'element

L’HORT ESCOLAR. Disseny, construcció i experimentació científica d’un hort escolar
Imatge captada pels alumnes de l’INS Maria Aurèlia Campany

Crèdits

Sònia Pavon Cobos, Rafael Navarro Màrquez, Josep Romero Gómez, Andrea Garcia del Rio
Autoria
Sònia Pavon Cobos, Rafael Navarro Màrquez, Josep Romero Gómez, Andrea Garcia del Rio
Josep Romero Gómez
Catalogació

Data

30 de gener de 2020

BG [3] MAT [3] TEC [4] FQ [1]

ESO.1 [3] ESO.2 [3] ESO.3 [2] ESO.4 [3]

Eines TIC Experimentació Maquetes i construccions Sortides i treball de camp

Resum

Es tracta d'una unitat on l'objectiu principal és dissenyar, construir i fer el manteniment d’un hort urbà, tenint en compte els factors mediambientals que afecten el creixement de les plantes. Una vegada construït serà el vehicle per dissenyar un experiment científic sobre els factors que afecten al creixement de les plantes. Els alumnes hauran de formular les hipòtesis i fer el disseny experimental. Després hauran d'analitzar els resultats a partir de les dades obtingudes i formular unes conclusions respecte les hipòtesis inicials. Es tracta d'un projecte on cal treballar de forma transversal des de les ciències, les matemàtiques i la tecnologia, encara que es poden incloure d'altre àrees de forma senzilla

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
289

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat