fitxa de l'element

Decidim el millor finançament
[CC0 Public Domain / FAQ]

Crèdits

Ester Vall Mercadé
Autoria
Ester Vall Mercadé
Rosa Fernández
Catalogació

Data

7 de setembre de 2015

C6.TR [1]

COMPE [1]

Comunicació escrita Eines TIC Gestió d'informació Taules i gràfics

Resum

Activitat de COMPETIC 3 on es treballa part de la Competència C6. Tractament de la informació numèrica (els escenaris i les taules dinàmiques).

L’alumnat ha d’escollir el millor finançament per la compra d’un cotxe, utilitzant els escenaris en full de càlcul. Ha de crear els escenaris, modificar-los al seu gust utilitzant l’administrador d’escenaris i obtenir-ne una visualització amb l’informe de resultats.

Ha de valorar la importància de saber-los utilitzar correctament per tal d’estalviar-se feina i com a eina per poder fer comparatives de forma senzilla.

Eixos de capacitats / Competències

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
179