fitxa de l'element

El nostre TICcionari
CC0 Public Domain / FAQ

Crèdits

M. José Mahiques Serrano
Autoria
M. José Mahiques Serrano
Rosa Fernández
Catalogació

Data

7 de setembre de 2015

C4.TR [1]

COMPE [1]

Eines TIC

Resum

L’activitat va adreçada a l’alumnat de COMPETIC inicial.

Es treballen les competències C2. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu, C3. Navegació i comunicació en el mon digital i C4. Tractament de la informació escrita.

L’alumnat ha d’elaborar un petit vocabulari bàsic amb paraules que han après durant el curs, relacionades amb la informàtica.

S'ha d’elaborar un TICcionari de termes informàtics fent cerques guiades a Internet, usant les eines d’edició (copiar, retallar, enganxar), de format (majúscules i minúscules) i d’estil de text (negreta, subratllat i cursiva).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
115

Materials de l'element

Documents per al professorat