fitxa de l'element

Expressa la teva opinió amb imatges
Imatge pròpia

Crèdits

José Antonio Pérez Martínez
Autoria
José Antonio Pérez Martínez
Rosa Fernández
Catalogació

Data

7 de setembre de 2015

C5.TR [1]

COMPE [1]

Comunicació escrita Eines TIC Imatge, so i vídeo

Resum

Activitat dirigida a l’alumnat de COMPETIC 2, per desenvolupar part de la competència C5. Tractament de la informació gràfica.

L’escola vol col·laborar amb diferents pòsters o pancartes amb l’Associació de veïns, on es treballen alguns problemes que afecten al barri. Per això, l’alumnat ha de crear un pòster o pancarta amb idees pròpies o amb drets d’utilització.

L’alumnat ha de ser capaç d’expressar la seva opinió (amb paraules i imatges) de forma crítica i constructiva, tot creant una pancarta on es treballi amb l’edició i manipulació d’imatges i text en format gràfic. L’alumnat també ha de ser capaç d’extreure la pancarta en diferents formats per poder imprimir-la posteriorment o enviar-la a un impressor.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
109

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat