fitxa de l'element

Compartim les nostres pel·lícules favorites
[License:CC0 Public Domain/FAQ]

Crèdits

Núria Sempere Serrano
Autoria
Núria Sempere Serrano
Rosa Fernández
Catalogació

Data

7 de setembre de 2015

C4.TR [1]

COMPE [1]

Resum

Activitat dirigida a l’alumnat de COMPETIC 3, per desenvolupar part de la competència C4. Tractament de la informació escrita.

També es treballa la competència C3: Navegació i comunicació en el món digital.

L’alumnat ha d’elaborar una fitxa amb els aspectes més interessants d’una pel·lícula que hagi escollit, inserint diferents tipus d’hipervincles, convertint el document en PDF, i compartint l’enllaç al núvol amb el professorat i el grup classe, tot fent comentaris constructius de les fitxes dels companys.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
107