fitxa de l'element

Fem la nostra Revista d'entreteniments
[Licencia: CC0 Public Domain]

Crèdits

Olga Alonso García
Autoria
Olga Alonso García
Rosa Fernández
Catalogació

Data

7 de setembre de 2015

C4.TR [1]

COMPE [1]

Eines TIC

Resum

Activitat dirigida a l'alumnat de COMPETIC 2 i ampliat a COMPETIC 3.

Es treballa la Competència C4. Tractament de la informació escrita de forma globalitzada i una part del C1. Cultura, participació i civisme digital.

L'alumnat ha d'aplicar els coneixements que té de taules i formatació per a fer una revista d'entreteniment. Després de fer la revista I el solucionari, ho ha d'enviar, en format .PDF, al professor/a i companys. Pot ser per correu electrònic o al fòrum que s'haurà creat a l'aula virtual.
• Fer taules I formatar-les per a que es vegi el resultat desitjat.
• Formatar la pàgina, peu, capçalera, marges
• Fer salts de pàgina.
• Inserir numeració de pàgines.
• Fer servir Font Work per a fer el títol.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
104

Materials de l'element

Documents per al professorat