fitxa de l'element

Ordenem el Tangram
Peces del Tangram

Crèdits

Yolanda Martín
Catalogació

Data

25 de setembre de 2015

MAT [2]

EP.CI [2]

Material manipulable

Resum

El Tangram, generalment, s’utilitza per crear les figures geomètriques més típiques amb totes les peces que el formen (quadrat, triangle, rectangle...) però sovint no parem atenció a les formes que constitueixen aquest material. Així doncs, aquesta activitat tindrà com a base la identificació de les peces i l’ordenació entre elles, de peça més gran a peça més petita, o a l’inrevés, utilitzant únicament aquest material.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
562

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat