fitxa de l'element

Refugiats ahir i avui
Refugiats prop de Budapest. 2015. Autor Freedom House

Crèdits

Galadriel Canle Martínez. Arxiu Nacional de Catalunya
Autoria
Galadriel Canle Martínez. Arxiu Nacional de Catalunya
Gala Canle Martínez
Catalogació

Data

24 de març de 2020

CS [2]

ESO.4 [2]

Comunicació escrita Fonts primàries Gestió d'informació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Proposta didàctica en què l’alumnat aprofundeix en el fenomen dels refugiats. Per conèixer el tema, s’estudia un col•lectiu de refugiats actual i el cas dels refugiats de la Guerra Civil espanyola a través de la informació que s’obté amb la consulta de diverses fonts secundàries. A continuació, s’observa i reflexiona sobre els dos casos de forma comparativa, observant i analitzant diverses fotografies de refugiats sirians i de refugiats de la Guerra Civil espanyola.
Les tasques proposades al dossier pretenen guiar l’alumnat en l’assoliment de nous coneixements sobre el tema esmentat. Al final, l’alumnat haurà de ser capaç de reflexionar sobre tot allò que ha anat aprenent per redactar-ho en un article d’opinió d’elaboració pròpia.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
483

Materials de l'element

Documents per al professorat