fitxa de l'element

Immersió

Crèdits

Mercè Andrès Prat,  Montse Enrech Triviño, Maite Pujol Bosch i Ma Dolors Ribera Vall, professores de secundària integrants del Grup de Disseny i Implementació d'Activitats Digitals (DIATIC), del  Centre de recerca per a l’educació científica i matemàtica (CRECIM) de la UAB.
Autoria
Mercè Andrès Prat, Montse Enrech Triviño, Maite Pujol Bosch i Ma Dolors Ribera Vall, professores de secundària integrants del Grup de Disseny i Implementació d'Activitats Digitals (DIATIC), del Centre de recerca per a l’educació científica i matemàtica (CRECIM) de la UAB.
Julio Pérez
Catalogació

Data

29 de gener de 2016

FQ [2]

ESO.4 [2]

Animacions i simulacions Eines TIC Representacions i models Taules i gràfics Treball en context

Resum

El concepte de pressió s’introdueix a 2n d’ESO com a força que realitza un cos sobre una superfície. A 4t d’ESO, el concepte s’estén a la força que líquids i gasos realitzen en diferents punts a causa del seu pes. L’activitat consta de dos grans blocs contextualitzats. El primer tracta de la pressió hidrostàtica utilitzant el submarinisme com a context, mentre que el segon tracta de la pressió atmosfèrica aprofitant el salt des de l’estratosfera de Félix Baumgartner com a element contextualitzador. L’activitat proposada utilitza dues simulacions amb les quals l’alumnat pot comprovar les hipòtesis inicials, analitzar els diferents paràmetres que influencien la pressió i arribar a la seva expressió matemàtica.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
303

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat