fitxa de l'itinerari

Iniciació a les tipologies textuals a l'educació infantil i primària
Itinerari: Iniciació ales tipologies textuals a l'educació infantil i primària

Crèdits

Sònia Fernández Pena, Àngels Sanz Berge i Mar Zapater Santamaria (Equip de mestres de la ZER La Coma)
Autoria
Sònia Fernández Pena, Àngels Sanz Berge i Mar Zapater Santamaria (Equip de mestres de la ZER La Coma)
Roser Martínez
Catalogació

Data

17 de març de 2020

COM [1] CAT [2]

EI.3-6 [1] EP.CI [2]

Comunicació escrita

Resum

El treball de tipologies textuals requereix una planificació rigorosa des de P3 fins a 6è perquè l'alumnat conegui un ampli ventall de tipologies i gèneres textuals associats a cadascuna d'elles. Un treball que s'inicia a P3 i que es va graduant durant els cursos en funció dels criteris d'exigència en la producció de cada tipologia.
En aquest itinerari es mostren dos exemples d'una tipologia textual: "la nota", als cicles d'infantil i de cicle inicial de primària.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
800

Elements de l'itinerari