fitxa de l'element

Construïm un aeròfon d’aigua

Crèdits

Joan Escoda Domènech
Autoria
Joan Escoda Domènech
Ana Castillón
Catalogació

Data

18 de maig de 2020

MÚSI [2]

ESO.1 [1] ESO.2 [1]

Experimentació Material manipulable

Resum

Els alumnes hauran de construir un aeròfon d’aigua amb ampolles de vidre, amb el que interpretaran una cançó. Paral•lelament crearan un tutorial on explicaran el procés de com fer-lo. Finalment, mostraran el resultat i explicaran als seus companys el procés que han seguit. Els alumnes s’autoavaluaran i coavaluaran la feina dels seus companys a través de rúbriques.
La proposta contempla una activitat extra, per reforçar els conceptes bàsics en anglès.
Els millors exemples es compartiran amb la resta de la comunitat educativa a traves de les xarxes socials que es considerin.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
400