fitxa de l'element

The Great War (1914-1918)
The great war

Crèdits

Ricard Expósito i Amagat
Autoria
Ricard Expósito i Amagat
Ricard Exposito
Catalogació

Data

15 de desembre de 2016

CS [1] ANG [2]

ESO.4 [3]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Tot i trobar-nos en els anys del centenari i en plena commemoració oficial, principalment als antics països bel·ligerants, la Gran Guerra sol ser un conflicte relativament oblidat, sobretot si el comparem amb la Segona Guerra Mundial. No obstant això, la “guerra europea” és fonamental per entendre el rumb del segle XX.
Aquí es proposa una anàlisi global de la Gran Guerra, dirigida a l’alumnat de 4t d’ESO, mitjançant la metodologia AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera). Una matèria no lingüística com la història, doncs, permetrà reforçar els coneixements de la llengua estrangera ensenyada a l’institut (l’anglès). Ben entès, la llengua haurà de ser un mitjà i no pas una barrera per aproximar-nos al conflicte.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
416

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat