fitxa de l'element

Fem tràmits a través d'Internet
ŀlustració 1: cc Designed by Freepik

Crèdits

Rosa Fernández Rosales
Autoria
Rosa Fernández Rosales
Rosa Fernández
Catalogació

Data

15 de juliol de 2016

C1.CU [1]

COMPE [1]

Eines TIC

Resum

Activitat inicial de COMPETIC 2, que desenvolupa les competències C1. Cultura, participació i civisme digital, C4. Tractament de text, la competència comunicativa i l'expressió escrita.

En acabar la seqüència didàctica l’alumnat ha de ser capaç (a partir dels seus coneixements i habilitats) de reflexionar sobre els avantatges i inconvenients de realitzar tràmits mitjançant Internet, fent cerques avançades i realitzant simulació o tràmits reals a través d’Internet.

La seqüència didàctica “Fem tràmits a través d’Internet” es podria aplicar al mòdul de GES “Tecnologia de la Informació” i de manera més senzilla a l’alumnat de COMPETIC 1, on també es desenvolupa la competència C1.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons