fitxa de l'element

S'ha espatllat l'ascensor!
Freelmages.com. Content License

Crèdits

Quim Balaguer Bruguera
Autoria
Quim Balaguer Bruguera
Rosa Fernández
Catalogació

Data

19 de juliol de 2016

C4.TR [1]

COMPE [1]

Eines TIC

Resum

Activitat competencial adreçada a l'alumnat de COMPETIC inicial que desenvolupa les competències C4. Tractament de text, C2. Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu i la competència comunicativa mitjançant l'expressió escrita.

L'activitat indueix a l'acció de l'alumnat partint d'un fet quotidià, en el que ha de dirigir un escrit significatiu al president de la comunitat de veïns.

La seqüència didàctica es pot aplicar també als alumnes de FI 3 i GES amb coneixements informàtics de nivell inicial.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons

Materials de l'element

Documents per al professorat