fitxa de l'element

Preparem el nostre viatge
https://www.flickr.com/photos/will_spark/8603567984

Crèdits

Núria Sempere Serrano
Autoria
Núria Sempere Serrano
Rosa Fernández
Catalogació

Data

19 de juliol de 2016

C4.TR [1]

COMPE [1]

Eines TIC

Resum

La seqüència didàctica té com a finalitat que l'alumne/a elabori la seva petita guia de viatge de forma eficaç. Es plantegen un seguit d'activitats pautades. En aquestes, es facilita la reflexió de l'alumnat sobre la informació útil que necessitarà, orientant-lo en la cerca i guiant-lo en l'elaboració del document de text .

L'activitat desenvolupa diferents competències de manera globalitzada i significativa. Les competències que es treballen són: la C3. Navegació i comunicació en el món digital, la C4. Tractament de text i la competència comunicativa.

La proposta didàctica s'adreça a l'alumnat de COMPETIC 3, però també es podria aplicar al mòdul " Tecnologia de la Informació de GES i a COMPETIC 2, adaptant els continguts al nivell mitjà.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
102

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat