fitxa de l'element

Crea la teva felicitació
Imatge pròpia

Crèdits

Núria Sempere Serrano
Autoria
Núria Sempere Serrano
Rosa Fernández
Catalogació

Data

19 de juliol de 2016

C5.TR [1]

COMPE [1]

Eines TIC

Resum

La seqüència didàctica té com a finalitat que l'alumne/a realitzi la seva pròpia felicitació personalitzada. Es plantegen un seguit d'exercicis pautats, de manera que la seqüència de les tasques condueix a la creació d'una imatge personalitzada, alhora que introdueix alguns recursos d'edició d'imatges amb GIMP i les seves possibilitats d'aplicació.

L'activitat desenvolupa diferents competències de manera globalitzada. Les competències són: C3. Navegació i comunicació en el món digital, C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i d'imatge en moviment i la competència artística.

L'activitat s'adreça a l'alumnat de COMPETIC 3, però també es pot aplicar al mòdul del GES "Tecnologia de la informació" i a COMPETIC 2,adaptant continguts.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
111

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat