fitxa de l'element

Crea una imatge animada i posa-la com a enllaç o hipervincle a Internet
Imatge pròpia

Crèdits

José Antonio Pérez Martínez
Autoria
José Antonio Pérez Martínez
Rosa Fernández
Catalogació

Data

19 de juliol de 2016

C5.TR [1]

COMPE [1]

Resum

L'objectiu d'aquesta seqüència didàctica és que l'alumnat sigui capaç de crear una imatge animada i la faci servir com a enllaç a un espai web.

L'activitat és competencial i es treballen de manera globalitzada les competències:C5.Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment; C1.Cultura, participació i civisme digital; C3. Navegació, cerca i comunicació en el mon digital; C4. tractament de text; així com la competència comunicativa i l'expressió escrita.

S'adreça a l'alumnat de COMPETIC 3 per desenvolupar de manera destacada la competència C5.

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
101

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat