fitxa de l'element

Projecte Foc: Trilingüisme en acció
FOC

Crèdits

Maria Eixarch (Llengua catalana), Begoña López (Llengua castellana) i Rut Avinyó (Llengua anglesa)
Autoria
Maria Eixarch (Llengua catalana), Begoña López (Llengua castellana) i Rut Avinyó (Llengua anglesa)
Begoña López
Catalogació

Data

12 de març de 2020

ANG [1] CAS [1] CAT [1]

ESO.3 [3]

Eines TIC Exercitació lingüística Gestió d'informació Treball en context

Resum

Reforç i ampliació per a 3r d'ESO: Sèrie d’activitats interdisciplinàries amb connexió temàtica (festes del foc) per ser treballades en català, castellà i anglès de manera equitativa dintre de l’aula.
Mitjançant grups heterogenis, l’alumnat treballa una ruta d’activitats en diferents suports de forma cooperativa per tal de reforçar i consolidar el vocabulari específic i les estructures lingüístiques de les tres llengües. Aquest treball es realitza mitjançant un exercici de recerca, comprensió, escriptura i comparació de les descripcions de les festivitats.
El treball final de síntesi consisteix en una exposició oral i escrita trilingüe amb suport digital.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1684