fitxa de l'element

Polinomis amb regletes
Quina és l'àrea d'un rectangle de costats (x+2) i (x+3)?

Crèdits

Mikel Martín Relancio
Autoria
Mikel Martín Relancio
Mikel Martin
Catalogació

Data

10 de novembre de 2016

MAT [1]

ESO.4 [1]

Material manipulable Resolució de problemes Treball en context

Resum

L'activitat acosta l’alumnat a l’operativitat bàsica dels polinomis d’una forma visual i geomètrica amb l’ajut de les regletes, fet que ha de facilitar la comprensió d'aquells amb més dificultat d'abstracció. La mateixa, intenta complementar i donar altres alternatives a la forma habitual de la suma, resta, producte, divisió i descomposició polinòmica. El punt de partida és un context real amb unes preguntes variades sobre la situació representada, que requereixen d’una guia que marca la pròpia activitat i que pretén ajudar l’alumnat a connectar aquesta realitat amb un llenguatge matemàtic o simbòlic. L'activitat es planteja a mode de repte afavorint que sigui l'alumnat el protagonista en la recerca de diferents solucions.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
440