fitxa de l'element

Un "Pedra, paper, tisores" diferent
Pedra, paper, tisores, llangardaix, spock per desconegut CC BY-ND 2.0 (commons.wikimedia.org)

Crèdits

Julio García i Cristina Hidalgo
Autoria
Julio García i Cristina Hidalgo
Julio Garcia Maya
Catalogació

Data

24 de gener de 2017

MAT [1]

EP.CS [1]

Indagació i recerca Jocs Resolució de problemes

Resum

L'activitat proposa el repte de ser capaços de predir el nombre d’instruccions que tindria el joc del “Pedra, paper, tisores” si es jugués amb 10 símbols o més. S'haurà d'analitzar com canvia el nombre de normes del joc en funció del nombre de símbols amb els quals es juga i, així, calcular quantes normes tindria el joc amb x símbols.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
359

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat