fitxa de l'element

Investiguem la taxigeometria
https://goo.gl/images/gPlvph

Crèdits

Guillem Bonet i Mireia Pacreu
Autoria
Guillem Bonet i Mireia Pacreu
Mireia Pacreu
Catalogació

Data

30 d'octubre de 2017

MAT [2]

ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Raonament i argumentació

Resum

La proposta consta d'una sèrie de fitxes-guió amb preguntes sobre com definir conceptes geomètrics a la taxigeometria, per respondre-les l'alumnat haurà de tenir consolidats aquests conceptes a la geometria euclidiana. Les diverses fitxes tracten els conceptes de punts, distància, recta, mediatriu, polígons, circumferència i diagrama de Voronoi.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
1072