fitxa de l'itinerari

Remenar, pensar i fer amb la mistery box
Alumnes escola Collaso i Gil (Barcelona). Autor: Julio Pérez

Crèdits

CESIRE. Grup de treball de Tecnologies creatives
Autoria
CESIRE. Grup de treball de Tecnologies creatives
Núria López
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

MEDI [6] TEC [2]

EP.CI [2] EP.CM [2] EP.CS [2] ESO.1 [1] ESO.3 [1]

Indagació i recerca Maquetes i construccions Resolució de problemes

Resum

Una frase amb un repte i una caixa tancada: així comença la sessió. En obrir la caixa, l’alumnat es troba material d’ús quotidià, o d’altres elements que habitualment es destinen als contenidors de reciclatge (envasos de brick, gots de plàstic, pals de broqueta ...).
El repte és comú a tots els alumnes, així com els materials que conté la caixa. Ara bé, les solucions proposades seran diverses, i dependran de factors com l’edat de l’alumant, les seves experiències prèvies, els seus coneixements (formals i no formals), les habilitats personals ...

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
446

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari