fitxa de l'element

A smile to remember
CC0 Public Domain

Crèdits

Roser de Antonio García
Autoria
Roser de Antonio García
mantonio
Catalogació

Data

6 d'abril de 2022

Aquest element
pertany a l'itinerari:

 CC0 Public Domain
A breeze of literature

ANG [3]

LLENG [3]

ODS Comunicació oral Literatura

Resum

Es tracta d'una proposta adreçada a alumnes d'Anglès 2 per tal de ser duta a terme durant el 1r trimestre. Està basada en un poema de Charles Bukovsky. «A smile to remember» és un commovedor poema on l’autor evoca la seva situació familiar quan era nen. A través de la seva lectura, i al final d'aquesta unitat didàctica , els alumnes seran capaços de:
• Recitar un poema fent servir patrons simples de ritme i entonació, parant atenció a la correcta pronunciació.
• Valorar la literatura com a font de reflexió sobre problemes socials.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1103