fitxa de l'element

Els antibacterians. Descoberta i situació actual
Micrografia, bacteriòfags atacant un bacteri. Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Phage.jpg

Crèdits

Susana Campoy i Montserrat Llagostera, Departament de Genètica i de Microbiologia UAB. Grup de treball µBioCat.
Autoria
Susana Campoy i Montserrat Llagostera, Departament de Genètica i de Microbiologia UAB. Grup de treball µBioCat.
Silvia Lope
Catalogació

Data

2 de maig de 2017

BIO [5]

BTX.2 [5]

Experimentació Indagació i recerca Resolució de problemes

Resum

L’activitat es contextualitza en la problemàtica actual associada a l’aparició de bacteris multi-resistents i la seva importància a nivell de la salut mundial. Es plantegen dues situacions de partida diferents que es recullen en els fulls de treball corresponents:VERSIÓ A, es parteix de la visualització d’un fragment d’una pel·lícula històrica i VERSIÓ B, es parteix de l'anàlisi de notícies actuals relacionades amb resistències bacterianes. En els dos casos els estudiants han dissenyar i portar a terme una experimentació amb bacteris i diversos tipus d’antibacterians(incloent bacteriòfags) i comparar els seus efectes sobre les cèl·lules bacterianes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
272

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat