fitxa de l'element

Keeping Fit
Wall Food by Michael Stern (Flickr Creative Commons)

Crèdits

Núria Rodríguez, Blanca Puigferrer i Francesc Ruiz.
Autoria
Núria Rodríguez, Blanca Puigferrer i Francesc Ruiz.
Joe Planas
Catalogació

Data

6 d'abril de 2022

ÀMBI [2] ANG [6]

GRADU [2] LLENG [6]

Comunicació oral Eines TIC Exercitació lingüística Raonament i argumentació

Resum

En aquesta proposta es treballen les diferents habilitats lingüístiques en llengua anglesa per tractar temes relacionats amb els hàbits alimentaris i la salut. El projecte final pretèn fomentar el treball cooperatiu i la iniciativa personal i desenvolupar les competències comunicatives i culturals, a més a més de l’aprenentatge autònom i digital.
Els alumnes reflexionen sobre el seu propi estil de vida i les dietes que porten; aprenen vocabulari sobre tipus de menjars i dietes; veuen vídeos sobre alimentació, responen a qüestionaris, creen una dieta setmanal, fan una presentació oral sobre la dieta escollida i finalment hi ha una discussió sobre la millor dieta o projecte.

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
157