fitxa de l'element

Els viatges d'en Nano per l'escala
Grans de pol·len (microscopi electrònic)

Crèdits

Teófila Santiago, Isabel Garcia-Ramos, Ana Argemí, Teresa Coma
Autoria
Teófila Santiago, Isabel Garcia-Ramos, Ana Argemí, Teresa Coma
Cesire
Catalogació

Data

30 de gener de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Introducció al món NANO
Introducció al món NANO

FQ [2] ANG [3] MAT [2] TEC [2]

ESO.2 [4] ESO.3 [5]

Gestió d'informació Raonament i argumentació Representacions i models

Resum

La proposta consta d'una primera activitat d’introducció a la nanociència, la nanotecnologia i la nanoescala. A continuació es proposen tres activitats de reflexió, aprofundiment i complementació dels continguts treballats.

Els objectius principals de l'activitat són:
- Conèixer i entendre que és la nanocìència, la nanotecnologia i el significat matemàtic de la paraula nano
- Resoldre activitats on cal treballar l’escala, la nanoescala, la notació científica i els múltiples i submúltiples decimals de les unitats del SI.
- Conèixer alguns equips i eines que utilitzen els científics per treballar en la nanoescala.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
286