fitxa de l'element

Anàlisi de les sorres. Què en podem esbrinar?
Fotografia: Josep Carbonell

Crèdits

Josep Carbonell.
Autoria
Josep Carbonell.
Silvia Lope
Catalogació

Data

8 de juny de 2017

CTMA [1]

BTX.1 [1]

Experimentació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Es proposa un treball experimental a partir de mostres de sorres d’orígens ben diferents. Mitjançat diferents proves l’alumnat determina les fraccions orgàniques i inorgàniques de la mostra, la granulometria, fa la descripció de la forma, color i aspecte superficials dels grans de sorra, analitza la presencia o no de de magnetisme i fa una aproximació a la composició mineralògica. També es proposa fer proves de terbolesa per determinar la presència d’argiles i llims així com l’observació i identificació de restes d’organismes, si n’hi ha presents. Un cop analitzades les mostres, l’alumnat ha de determinar quin medi sedimentari correspon a cada mostra i quina és la localitat d’origen més probable d’entre una llista proporcionada.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
381