fitxa de l'element

Podem posar de manifest els efectes de la llum UV en els éssers vius?

Crèdits

Activitat adaptada de: http://www.bteduc.bio.br/es_guias.html
Autoria
Activitat adaptada de: http://www.bteduc.bio.br/es_guias.html
Silvia Lope
Catalogació

Data

30 de gener de 2020

BG [2]

ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Experimentació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Es proporciona a l’alumnat un protocol bàsic d’actuació al laboratori amb microorganismes i es demanada que explicitin el motiu pel qual realitzen cada acció amb l’objectiu de que s’apropiïn del procediment. Posteriorment l’hauran d’utilitzar per a fer nous dissenys experimentals; per exemple es podrien preguntar si diferents microorganismes respondrien de la mateixa manera a l'exposició a la radiació UV(de moment, només ho hauran provat amb un tipus de bacteri), quin serà el mínim temps d’exposició per observar algun efecte...

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
132

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat