fitxa de l'element

L'orquestra
Dublin Philharmonic Orchestra performing Tchaikovsky's Symphony No 4 in Charlotte, North Carolina

Crèdits

Oscar Altide Crespo. Institut Quatre Cantons (Barcelona)
Autoria
Oscar Altide Crespo. Institut Quatre Cantons (Barcelona)
Oscar Altide
Catalogació

Data

18 de maig de 2020

MÚSI [4]

ESO.1 [2] ESO.2 [2]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Gestió d'informació Imatge, so i vídeo

Resum

A través d’aquesta activitat l’alumnat farà una recerca pautada per assolir els diferents conceptes associats a la formació orquestral. Aquesta recerca es centrarà en
-la identificació de les diferents formacions orquestrals (de cambra, simfònica, filharmònica),
-la introducció en l’àmbit de l’organologia (coneixement de les característiques dels diferents instruments i els seus intèrprets més celebres).
-el coneixement del paper del director com a referent de les orquestres
El procés d’aprenentatge en aquesta activitat és vivencial i significatiu i fa ús del es noves tecnologies per tal de consolidar els continguts apresos. Faran recerca on line, construir kahoot, crear audiovisuals.

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
159

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat