fitxa de l'element

A què són deguts els problemes de visió més habituals?

Crèdits

Adaptat del protocol del CDEC “Model fisiològic d’ull” d’Àngels Ferrer
Autoria
Adaptat del protocol del CDEC “Model fisiològic d’ull” d’Àngels Ferrer
Silvia Lope
Catalogació

Data

30 de gener de 2020

BG [1] FQ [1]

ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Experimentació Indagació i recerca

Resum

Es proposa treballar amb una maqueta o model fisiològic d'ull que permet simular la formació d'imatges en l'ull humà aconseguint l'enfocament a diferents distàncies gràcies a u cristal·lí de focus variable. La maqueta també permet representar dos dels principals problemes de visió: la miopia i la hipermetropia.
L'alumnat explora i descriu les diferències observades respecte a la formació de la imatge en funció de la variació del diàmetre antero-posterior del model d'ull. A més, ha de predir primer i comprovar després amb quin tipus de lent es pot corregir un o un altres problemes de visió.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
128

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat