fitxa de l'element

Paraula i imatge
Imatge

Crèdits

Verònica Santos-Olmo Luján, Àngela Fernàndez, Marta Gil Perarnau
Autoria
Verònica Santos-Olmo Luján, Àngela Fernàndez, Marta Gil Perarnau
Roser Martínez
Catalogació

Data

25 de febrer de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Integració llengües maternes a l'aula
Integració de les llengües maternes a l'aula

ANG [2] CAS [2] CAT [3]

ESO.2 [7]

Comunicació oral Exercitació lingüística Literatura Raonament i argumentació

Resum

Seqüència didàctica competencial amb un enfocament comunicatiu dissenyada per augmentar la competència comunicativa dels alumnes de procedència lingüística i cultural molt diversa. Planteja com a tasca final l'elaboració d'un fotollibre a partir dels coneixements adquirits durant tota la proposta.
L'exercitació lingüística se centra en l'estudi de la frase i els seus components, utilitzant la imatge com a llenguatge de comprensió universal. La mecànica de l'aula combina la reflexió metalingüística, el contrast (semblances i diferències entre llengües) i el treball en grups de llengua. A nivell metodològic intervenen dues professores a l'aula.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
510