fitxa de l'element

La constel·lació d'Orió
La constel·lació d'Orió

Crèdits

Pepe Rodenas Borja
Catalogació

Data

29 de juny de 2017

MAT [6]

ESO.2 [2] ESO.3 [2] ESO.4 [2]

Mapes i plànols Taules i gràfics

Resum

Es tracta de dibuixar la constel·lació d'Orió sobre una quadrícula a partir de les coordenades cartesianes de les seves estrelles. Després, escriurem les components dels vectors que connecten determinades parelles d'estrelles i calcularem a quina distància es troben entre sí, fent ús de les components i el teorema de Pitàgores.

El material és una fitxa de quatre pàgines amb un guió molt pautat, que permet desenvolupar un treball bastant autònom a la majoria dels/les alumnes, de manera que el/la docent té més marge per a l'atenció a la diversitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
952