fitxa de l'element

Los Hogares de Auxilio Social: ¿un servicio útil a la sociedad?

Crèdits

Roser de Antonio García
Autoria
Roser de Antonio García
mantonio
Catalogació

Data

6 d'abril de 2022

ÀMBI [1]

GRADU [1]

ODS Comunicació oral Gestió d'informació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

El llenguatge del còmic és un dels continguts de la dimensió literària del segon nivell de GES del mòdul Literatura catalana i castellana i llengües, catalana i castellana III. Tenint en ment aquest contingut, aquesta proposta didàctica pretén mostrar una via interdisciplinar per a treballar el còmic a l’aula de GES: el còmic com a font historiogràfica secundària.
Així doncs, farem servir el còmic per a complementar una unitat didàctica del mòdul optatiu Catalunya dins l’Espanya del segle XX, referida a la identificació de l’abast i magnitud de la repressió franquista i les seves conseqüències sobre la societat civil de l’època de postguerra. Presentarem les activitats en castellà, llengua dels textos i còmics triats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
161

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat