fitxa de l'element

L'esfera
L’Ericsson Globe

Crèdits

Germán Arbiol Oliver, Ramon Miquel Bergadà Marimon, Rosa Castillo Cervelló, M. Montserrat  Córdoba Marsà, Andreu Grau Bernadó, Palmira Ortiz Escoda, Montserrat Siscart Alberich
Autoria
Germán Arbiol Oliver, Ramon Miquel Bergadà Marimon, Rosa Castillo Cervelló, M. Montserrat Córdoba Marsà, Andreu Grau Bernadó, Palmira Ortiz Escoda, Montserrat Siscart Alberich
Ramon Bergadà
Catalogació

Data

28 de setembre de 2017

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Edificis geomètrics
La volta al món en 8... edificis

MAT [2]

ESO.2 [1] ESO.3 [1]

Resolució de problemes Treball en context

Resum

Aquesta unitat, que forma part de l’itinerari “La volta al món en 8... edificis”, està pensada per treballar l’esfera, preferentment a 2n i 3r d’ESO, a partir de L’Ericsson Globe, un edifici de forma esfèrica situat a Estocolm.
La unitat consta d’una presentació, que inclou la descripció d’edifici amb preguntes de comprensió lectora i un ampli conjunt d’activitats contextualitzades, diversificades i competencials que es poden respondre en el dossier de treball. Algunes de les activitats són de caire manipulatiu i en altres es treballa la geometria dinàmica amb el GeoGebra. Les activitats tenen diferent grau de dificultat i algunes s’han dissenyat per treballar en grup.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat