fitxa de l'element

Cossos geomètrics. Síntesi
Cossos geomètrics

Crèdits

Germán Arbiol Oliver, Ramon Miquel Bergadà Marimon, Rosa Castillo Cervelló, M. Montserrat  Córdoba Marsà, Andreu Grau Bernadó, Palmira Ortiz Escoda, Montserrat Siscart Alberich
Autoria
Germán Arbiol Oliver, Ramon Miquel Bergadà Marimon, Rosa Castillo Cervelló, M. Montserrat Córdoba Marsà, Andreu Grau Bernadó, Palmira Ortiz Escoda, Montserrat Siscart Alberich
Ramon Bergadà
Catalogació

Data

28 de setembre de 2017

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Edificis geomètrics
La volta al món en 8... edificis

MAT [2]

ESO.2 [1] ESO.3 [1]

Material manipulable Resolució de problemes Treball en context

Resum

En aquesta unitat, pensada per treballar-la preferentment a 2n i 3r d’ESO, es proposen activitats relacionades amb els vuit cossos geomètrics que figuren en l’itinerari: “La volta al món en 8... edificis”. No és imprescindible haver treballat prèviament totes les unitats, per abordar-la. El seu disseny permet plantejar-la com una síntesi de les anteriors o també com un treball complet dels continguts essencials de la geometria rel·lacionada amb els vuit cossos que formen l’itinerari.
Totes les activitats estan contextualitzades. Es poden respondre en el mateix dossier de treball. També n’hi ha de manipulables. Tenen diferents graus de dificultat i es poden fer tant individualment, com en petit grup.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
2368

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat