fitxa de l'itinerari

La industrialització i el naixement del moviment obrer a Catalunya.
Vinyeta de l’Auca “Dos cosas que fan pó”. [1855]. Autor no identificat. ANC1-160-N-674.Codi doc ANC@ula 4403

Crèdits

Guerau Ribes Capilla. Arxiu Nacional de Catalunya
Autoria
Guerau Ribes Capilla. Arxiu Nacional de Catalunya
Guerau Ribes Capilla
Catalogació

Data

25 de maig de 2018

HIS [1] HMC [1] CS [1]

BTX.2 [1] MM [1] ESO.4 [1]

Fonts primàries Indagació i recerca Mapes i plànols Raonament i argumentació Representacions i models

Resum

L’itinerari ofereix una visió global del naixement del moviment obrer a Catalunya centrant l’anàlisi en la ciutat de Barcelona i aprofundeix en diversos aspectes relacionats amb el context del segle XIX.

En plantejar-se com activitats d’anàlisi i contrastació de fonts, a partir de les quals els alumnes construeixen textos explicatius, argumentatius, o justificatius, es treballen moltes competències relacionades amb la recerca, la mentalitat crítica, la cerca i elaboració d’informació i la formació del pensament històric.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
345

Materials de l'itinerari

Documents per al professorat

Elements de l'itinerari