fitxa de l'element

Language Awareness
Languague awareness

Crèdits

Marta Álvarez Michans
Autoria
Marta Álvarez Michans
Roser Martínez
Catalogació

Data

22 de febrer de 2018

ANG [3]

ESO.1 [3]

Comunicació escrita Exercitació lingüística Gestió d'informació Raonament i argumentació

Resum

La comunicació és l'objectiu de qualsevol llengua i a partir d'aquí es parteix per reflexionar sobre el bagatge lingüístic de cada persona, els ponts entre llengües, la comunicació, els diferents registres...
Proposta que vol acompanyar l’alumnat de 1r d’ESO en la seva tria d’una segona llengua estrangera. Abans del moment de decidir-ho, es proposen activitats per reflexionar sobre com funciona el fet comunicatiu en el si de diverses llengües i els alumnes reflexionen sobre el seu bagatge lingüístic i la manera d’aprendre.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
167

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat