fitxa de l'element

A summer course in...
Course by  Alper Sügun (Llicència Flickr Creative Commons)

Crèdits

Lourdes Pérez i Salvat i Joan Martí
Autoria
Lourdes Pérez i Salvat i Joan Martí
Joe Planas
Catalogació

Data

28 de febrer de 2018

ÀMBI [2] ANG [3]

GRADU [2] LLENG [3]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Exercitació lingüística Resolució de problemes

Resum

L’objectiu que es persegueix amb aquesta activitat és que els alumnes siguin capaços de cercar, elaborar i expressar fets reals de la vida quotidiana en anglès. Partint d’exemples, els alumnes fan una cerca guiada pels professors, per tal de triar a quin país els agradaria anar a fer un curs d’anglès. A partir d’aquí, s’han d’encarregar de fer tota la feina i finalment explicar-la als altres companys.

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
118