fitxa de l'element

BITXOS RAROS!!! Classificant aprenem sobre les formes de vida animal i la seva evolució.

Crèdits

Laura Espasa i Clara Mestres, grup EduWikiLab
Autoria
Laura Espasa i Clara Mestres, grup EduWikiLab
Silvia Lope
Catalogació

Data

22 de març de 2018

BG [1]

ESO.1 [1]

Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Es plantejarà a l’alumnat quins són els criteris que utilitzem per de classificar els organismes. Amb l’ajut de diferents activitats pensades per a grups cooperatius, l’alumnat haurà de ser capaç de construir diferents propostes d’arbres evolutius on poder situar uns animals desconeguts. El fet destacable d’aquest projecte és que l’alumnat es focalitzi en l’acció de classificar per la necessitat de resoldre l’enigma, prioritzant el mètode per sobre del cúmul de característiques teòriques referents a cada grup d’organismes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
586