fitxa de l'element

L’activitat de la catalasa als llevats

Crèdits

Josep Coromines
Autoria
Josep Coromines
CDEC
Catalogació

Data

3 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [2]

BTX.1 [2]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

Es proposa l’estudi del despreniment d’oxigen a partir d’una solució d’H2O2 en presència de llevats, mitjançant la mesura de l’increment de pressió dins del recipient on es produeix la reacció, amb sensors de pressió i el programa Multilab, que permet una mesura contínua dels valors que pren la variable al llarg del temps.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

435

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat