fitxa de l'element

Let's enjoy reading QR codes!
QR codes reading per G. Domènech CC BY-ND 2.0 ( https://www.flickr.com/gp/156730275@N08/v2R86e )

Crèdits

Gemma Domènech
Autoria
Gemma Domènech
Gemma Domenech
Catalogació

Data

17 de març de 2020

ANG [2]

EP.CS [2]

Comunicació oral Eines TIC Exercitació lingüística

Resum

Activitat que consisteix a treballar les destreses de la llengua anglesa (listening, reading, speaking, writing) amb l’ajut del professorat del centre amb competència en llengua anglesa.
La sessió està organitzada en forma de gimkana de manera que tots els alumnes estan treballant al mateix moment. Es disposa de tablets amb l’App lector de codis QR.
Activitat per a 6è de primària. Els continguts són els propis que s’han treballat durant el curs, les estructures i vocabulari de la sessió s’han treballat a l’aula d’anglès instrumental durant el curs.
L’activitat es realitza a final de curs (tot i que pot ser feta en qualsevol altre moment, adequant-la als continguts que ja s’han treballat).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
102

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat