fitxa de l'element

El nom i els seus complements
El nom i els seus complements

Crèdits

Marta Giralt Ruiz
Autoria
Marta Giralt Ruiz
Roser Martínez
Catalogació

Data

17 de març de 2020

CAT [2]

EP.CS [1] ESO.1 [1]

Exercitació lingüística Raonament i argumentació

Resum

Quina és la millor manera d'aprendre gramàtica a classe? Com podem involucrar i motivar els nostres alumnes en l'aprenentatge de continguts gramaticals? Podem anar més enllà dels manuals? Aquesta proposta didàctica vincula una tasca d'escriptura real (un text autobiogràfic) amb un contingut gramatical (el complement del nom), el qual ajudarà els alumnes a modalitzar i aportar més significat als seus textos. Amb aquesta proposta es pretén entendre el funcionament del nostre sistema lingüístic, potenciar la reflexió metalingüística i escriure textos millors, aconseguint que els nostres alumnes entenguin la utilitat d'aprendre gramàtica i estiguin involucrats en la tasca.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
116