fitxa de l'element

Quina és la millor manera de viatjar?
Imatge pròpia

Crèdits

Carles Fuentes Pagès
Autoria i catalogació

Data

12 de juliol de 2019

FQ [1]

ESO.4 [1]

Experimentació Imatge, so i vídeo Raonament i argumentació Resolució de problemes Taules i gràfics

Resum

Es parteix d'una situació/problema sobre dues possibles maneres de fer un mateix viatge amb resposta aparent molt evident tot i no ser-ho. Per donar-hi resposta es proposa elaborar un vídeo amb la seqüència de tot el moviment a la vegada que s'hi construeixen les gràfiques posició-temps i velocitat-temps de cadascun dels vehicles.

Amb anàlisi de la situació plantejada, debat en petits grups, experimentació i l'elaboració del producte, els alumnes obtindran uns resultats i conclusions que els han de permetre poder conèixer, comprendre i/o reflexionar sobre els continguts i característiques dels MRU, les relacions de proporcionalitat entre magnituds, els valors d'una conducció eficient per a preservar el medi natural i la seguretat vial.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
190