fitxa de l'element

I tu, et protegeixes del sol?

Crèdits

Fina Guitart i Silvia Lope
Autoria
Fina Guitart i Silvia Lope
Fina Guitart
Catalogació

Data

30 de gener de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


I tu, et protegeixes del sol?

BG [2] FQ [2]

ESO.3 [2] ESO.4 [2]

Raonament i argumentació

Resum

Activitat inicial de l'itinerari "I tu, et protegeixes del sol?". Activitat que comença amb lectura d’un diàleg entre dos joves i pretén que arrel d’aquesta conversa, els alumnes es facin preguntes a les que voldrien donar resposta al llarg del projecte. El professor/a les anirà agrupant de manera que en principi les preguntes encaixaran en els tres eixos del projecte: efectes de la radiació solar, radiació solar i protectors i filtres solars.
1) Quins riscos i quins efectes pot ocasionar prendre el sol sense protecció?
2) Quines característiques té la radiació solar i la seva incidència sobre la superfície terrestre?
3) Què contenen els protectors solars i els vidres de les ulleres? Com actuen? Com podríem preparar cremes solars?

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
107

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat