fitxa de l'itinerari

Explorem diferents processos biològics utilitzant sensors de CO2 i d’O2

Crèdits

Silvia Lope, Fina Guitart  CESIRE-àmbit de ciències. Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Infantil i Primària / de  l'Educació Secundària. Departament d'Ensenyament
Autoria
Silvia Lope, Fina Guitart CESIRE-àmbit de ciències. Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Infantil i Primària / de l'Educació Secundària. Departament d'Ensenyament
Silvia Lope
Catalogació

Data

18 de juliol de 2018

BIO [3] BG [1]

BTX.2 [3] ESO.4 [1]

Experimentació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Es presenten una sèrie d’activitats experimentals que proposen investigar les concentracions de CO2 i d’O2 a l'aire, amb mirada química, en processos biològics com la respiració animal i vegetal, la fotosíntesi i la fermentació alcohòlica dels sucres. Es tracta d'activitats experimentals on els mateixos alumnes han de dissenyar els procediments a realitzar i on es dóna una especial importància a la interpretació de les dades obtingudes mitjançant la utilització de models teòrics i càlculs estequiomètrics.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
334

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari